Trang chủ   Giới thiệu   Liên hệ
   
News > Sinh Vật Cảnh  
Hội Chợ - Triển Lãm Sinh Vật cảnh Hà Nội - Xuân Mậu tý - 2008
Cắt băng khai mạc triển lãm
Tại vườn Bách Thảo Hà Nội Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà nội đã long trọng làm lễ cắt băng khai mạc Hội chợ - Triển Lãm Sinh Vật Cảnh Hà Nội xuân Mậu tý – 2008
[Thiện Tâm - 26.01.2008 06:38] Xem chi tiết


Hội Sinh vật cảnh Quận Hoàn Kiếm thăm quan , giao lưu, học hỏi

Hội sinh vật cảnh quận Hoàn Kiếm – Hà Nội Thăm quan , giao lưu , học hỏi  cùng câu lạc bộ Cây cảnh Nghệ thuật Hà Nội . Xin giới thiệu một số hình ảnh nghệ nhân tiêu biểu .

[Thientam.vn - 08.01.2008 00:43] Xem chi tiết


Hội nghị tổng kết và phong trào thi đua năm 2007-của MTTQ quận Hoàn Kiếm

Ngµy 4- 1 -2007 t¹i  UBND quËn Hoµn KiÕm tæ chøc héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c vµ phong trµo thi ®ua n¨m 2007 - nhiÖm vô träng t©m n¨m 2008 cña MTTQ quËn Hoµn KiÕm

[Thientam.vn - 07.01.2008 09:55] Xem chi tiết


Họp dự thảo kế hoạch tổ chức Hội chợ hoa cây cảnh 2008

Ngày 26/12/2007 tại Công viên Bách thảo Hà Nội, Hội Sinh Vật Cảnh Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp dự thảo kế hoạch tổ chức hội chợ hoa, cây cảnh 2008.

[tin ảnh Cẩm Vân - 26.12.2007 15:38] Xem chi tiết


Những thành tích của Hội SVC quận Hoàn Kiếm

Từ đầu năm 2007, Hội SVC quận Hoàn Kiếm- Hà Nội được sự chỉ đạo trực tiếp của MTTQ quận Hoàn Kiếm, đặc biệt có sự giúp đỡ tận tình của bà Trần Thị Tuyết Nga- Phó chủ tịch MTTQ quận Hoàn Kiếm, đã thường xuyên động viên gần gũi tạo niềm tin yêu đầy nhiệt huyết giúp đỡ Hội SVC quận Hoàn Kiếm kiện toàn lại nhân sự Ban chấp hành.

[Nguyễn Lâm - 20.12.2007 23:52] Xem chi tiết


Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  [sau]

   Bạn là vị khách thứ:

965025

   Quảng cáo
Gửi bài: Email: info@thientam.vn, ĐT:0913 239594 - 0904 087882
Thiết kế bởi www.nghilucsong.net