Vai trò nữ Phật tử

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam,  Nữ Phật tử là những người luôn  bên cạnh Giáo hội ,chung vai gánh vác Phật sự  cùng chư Tôn đức.Họ là người trợ duyên đắc lực của Giáo hội là  người phát tâm công đức ,tham mưu cho các vi xuất gia hộ trì Tam bảo  góp phần làm cho Chánh pháp được hiện thực hóa giữa cuộc đời.  .Trong quá trình tồn tại và pháp triển của Phật giáo Việt Nam, các hoạt động của giáo hội qua các thời kỳ  cũng đã nghi nhận vai trò quan trọng của các nữ  cư sĩ Phật tử.


Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính bạch chư Tôn đức Hòa thượng, thượng tọa, Đại đức Tăng Ni


Kính thưa Quý vị đại biểu cùng các vị đạo hữu cư sĩ Phật tử


Hôm nay trong không khí thiêng liêng thắm tình đạo vị, nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam   con vinh dự được ban tổ chức cho phép con được thay mặt hàng nữ Phật tử tại gia có duyên lành  được bày tỏ lòng tri ân thành kính đối với chư tôn đức Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Tăng Ni đã tạo cho nữ Phật tử chúng con có phước đức được tổ chức chương trình này Phật sự này.


Kính chúc chư tôn đức cùng các vị khách quý vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.


Kính thưa quý vị đại biểu


Vào thời Phật còn tại thế ,  nhiều hình ảnh người nữ  cư sĩ, Phật tử   luôn được tán thán ca ngợi được  nghi nhận  trên kinh điển Phật giáo 


Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam,  Nữ Phật tử là những người luôn  bên cạnh Giáo hội ,chung vai gánh vác Phật sự  cùng chư Tôn đức.Họ là người trợ duyên đắc lực của Giáo hội là  người phát tâm công đức ,tham mưu cho các vi xuất gia hộ trì Tam bảo  góp phần làm cho Chánh pháp được hiện thực hóa giữa cuộc đời.  .Trong quá trình tồn tại và pháp triển của Phật giáo Việt Nam, các hoạt động của giáo hội qua các thời kỳ  cũng đã nghi nhận vai trò quan trọng của các nữ  cư sĩ Phật tử. Tuy nhiên  vai trò của người nữ  cư sĩ Phật tử có phát huy công đức tác dụng đến đâu cũng đều do sự quan tâm chỉ đạo của chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo hội và quý thầy Trụ trì chùa. Đặc biệt là phải nhờ sự trợ giúp động viên nhiệt tình của người thân yêu trong gia đình .


Nhìn chung nữ Phật tử chiếm số đông  trong giới Phật giáo 80%, những năm qua cho thấy thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt nam có một phần nhỏ  công đức đóng góp của hàng nữ  cư sĩ Phật tử tham gia trong việc từng bước ổn định các hoạt động Phật sự theo Hiến chương đã đề ra . Khẳng định rõ nữ Phật tử  cũng có đầy đủ   trí tuệ và khả năng phát huy hiệu quả trong tu học cũng như tham gia các Phật sự cúng dường ngôi Tam bảo ,thiết lập ra các tổ chức hướng thiện, hướng tâm giúp cộng đồng  tìm đến sự  giải thoát giác Ngộ., ,hướng dẫn lực lượng hậu duệ, kế thừa truyền trì mạng mạch Phật giáo từ thế hệ này qua thế hệ khác.Tóm lại người nữ Phật tử  Phụng sự đạo pháp rất  đắc lực góp phần làm cho phật giáo ngày càng hưng thịnh trường tồn. giúp cho xã hội an bình


, Phật giáo  luôn  đồng hành cùng dân tộc trải qua nhiều biến thiên thăng trầm trong lịch sử ,Luôn khẳng định rõ ràng vai trò của các nữ cư sĩ Phật tử Việt Nam,họ rất nỗ lực nhiệt tâm tinh cần với một tinh thần “tôn sư trọng đạo”, hộ trì tam bảo, phát tâm dũng mãnh tu học,  Nữ Phật tử luôn đi vào cuộc đời, thiện tâm  cứu người. thể hiện tấm lòng từ bi của những người con Phật. họ biết sẻ chia, đồng cảm với những nỗi đau, bất hạnh của những người không may mắn, giúp người bất hạnh vượt qua được khó khăn, lấy lại niềm tin để sống lạc quan cho mọi người , góp phần quan trọng thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”


    Tuy nhiên rất nhiều khó khăn trở ngại mà người  nữ cư sĩ phải thường xuyên chấp nhận ,nhẫn nhục và hy sinh do hoàn cảnh già đình,xã hội   không thuận duyên đôi khi làm cho các nữ  Cư sĩ  Phật tử chán chường phiền não ,thân và tâm bất an


Đời sống của các nữ  cư sĩ Phật tử tại gia thật nặng nề , vừa phải làm tốt vai trò trách nhiệm của một công  dân gương mẫu trong xã hội , vừa phải lo gánh vác bổn phận  của gia đình làm  bà , làm vợ , làm mẹ , nhưng hầu hết  các Cư sĩ  Phật tử  của chúng ta ngày hôm nay vẫn giữ được chính kiến  hướng tâm tu tập không hề quan tâm đến quyền lợi cá nhân , luôn hy sinh để đem đạo vào đời. Chính vì vậy vai trò của người nữ  cư sĩ  Phật tử rất quan trọng, họ giúp cho giáo lý Phật giáo và hình ảnh Đạo Phật đi vào cuộc sống trong xã hội là người trợ duyên đắc lực của Giáo hội nói chung và là  người phát tâm công đức ,tham mưu cho các vi xuất gia nói riêng , ngoài việc hộ trì Tam bảo  hàng cư sĩ phật tử còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoàng dương Phật pháp, góp phần làm cho Chánh pháp được hiện thực hóa giữa cuộc đời.được xã hội và cộng đồng  ca ngợi và kính ngưỡng  , những người nữ Phật tử luôn thể hiện đươc đạo đức trong sáng, nhân cách hướng thiện , năng động sáng tạo trong cuộc sống, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc. đầy đủ trí tuệ, năng lực. là lực lượng ngoại hộ Phật pháp vững mạnh  giúp  cho sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay.  Có thể nói người nữ Cư sĩ Phật tử là những người góp phần làm rạng rỡ  cho đời sáng tươi, giúp  Phật pháp thêm huy hoàng... xứng đáng là người con gái của Đức Phật


Một lần nữa Con xin cung kính đảnh lễ quý ngài để bày tỏ tấm lòng tri ân đối với công đức thâm sâu của Quý Ngài.


Con nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư Tôn đức, Hòa thượng, Thượng tọa, đại đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu mãi là cội bồ đề kiên cố che chở cho hàng nữ Phật tử chúng con được nương tựa, dẫn dắt cho chúng con vững bước trên conđường phụng sự Đạo Pháp dân tộc .


Kính chúc Quý đại biểu vô lượng. vô lượng cát tường,


Nam mô hoan hỷ Tạng  Bồ tát ma ha tát.


Giờ mở cửa

9 Sáng – 4:30 Chiều
Thứ hai đến thứ sáu

Địa chỉ:

số 2 Ngỗ Tức Mạc - Hà Nội
Tel: 0913 239594

Hỗ trợ kỹ thuật NGHILUCSONG.,JSC © 2019. All Rights Reserved.