Lễ vía Đức Phật Dược Sư

 

                  Ngày 30/09  vía Đức Phật Dược Sư


Mời toàn thể thành viên CLB đến chùa Quán Sứ lễ Vía Đức Phật Dược Sư .,Nguyện cầu cho Thân tâm, an lạc vạn sự tốt lành , Sự nghiệp viên thành. cát tường như ý


 Thời gian ; 19h thứ 6  theo lịch sinh hoạt 


                     ngày 25 - 9 âm lịch ( dương lịch  6- 11--2015) 

Giờ mở cửa

9 Sáng – 4:30 Chiều
Thứ hai đến thứ sáu

Địa chỉ:

số 2 Ngỗ Tức Mạc - Hà Nội
Tel: 0913 239594

Hỗ trợ kỹ thuật NGHILUCSONG.,JSC © 2019. All Rights Reserved.