Trang chủ   Giới thiệu   Liên hệ
   
News > Tìm hiểu Phật giáo  
Ðạo Phật_ Tôn giáo lớn nhất Việt Nam
Trải qua trên 2.000 năm phát triển tại Việt Nam, đạo Phật đã gắn bó với từng bước thăng trầm của dân tộc, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, trở thành một tôn giáo lớn nhất với khoảng 10 triệu phật tử.
[28.12.2007 09:17] Xem chi tiết


Kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà, 17/ 11 (Âm lịch)

 Người tu Tịnh Độ chọn ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm cử hành lễ vía, nhớ lại Đức Phật A Di Đà. Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư được xem như là hoá thân của Phật A Di Đà.

[26.12.2007 14:21] Xem chi tiết


Giới thiệu đạo Phật

Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài đã tìm ra. Rất nhiều người đã quy y với Ngài, trở thành các tu sĩ nam và nữ hoặc các đệ tử cư sĩ. Trong một thời gian dài như thế và với rất nhiều đệ tử có nhiều nguồn gốc khác nhau, Ngài đã để lại một kho tàng các lời giảng quý báu với nhiều chủ đề, công dụng khác nhau. Tuy nhiên, cốt tủy của các lời giảng đó lúc nào cũng giống nhau:

-"Nầy chư Tỳ khưu, bây giờ cũng như trước đây, Như Lai chỉ dạy về Khổ và Con Đường Diệt Khổ".

[25.12.2007 13:58] Xem chi tiết


Pháp môn Tịnh độ

Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là tông phái siêu việt, với nhiều đặc thù thuộc Đại thừa viên đốn. Gọi Đại thừa bởi tông này lấy tâm Bồ đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả. Viên, bởi tông này lý sự vẹn toàn, tóm thâu cả Tiểu thừa giáo, Đại thừa thỉ giáo, Đại thừa chung giáo và Đại thừa đốn giáo. Đốn, vì tông này không luận bàn về pháp tướng mà chỉ chuyên về chân tánh, không cần trải qua nhiều thứ lớp, tu tập trong một đời có thể chứng lên quả vị Bất thối chuyển. Đây chính là những điểm siêu xuất, đặc thù của tông Tịnh Độ.

[21.12.2007 10:10] Xem chi tiết


Thân trung ấm

Theo Phật giáo, mỗi chúng sinh đều có ba thân, thân tiền ấm, thân trung ấm và thân hậu ấm. Thân tiền ấm là thân thể vật chất hiện tại. Thân trung ấm và thân sau khi chết, đang ở trong khoảng thời gian tìm kiếm một thân khác tương ứng để nương gả. Thân hậu ấm là thân đời sau, khi đã tái sanh vào một giới khác.

[18.12.2007 17:09] Xem chi tiết


Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  [sau]

   Bạn là vị khách thứ:

965026

   Quảng cáo
Gửi bài: Email: info@thientam.vn, ĐT:0913 239594 - 0904 087882
Thiết kế bởi www.nghilucsong.net