Trang chủ   Giới thiệu   Liên hệ
   
News > Kiến thức Phật giáo  
Từ Bi Hỉ xả

TỪ BI HỶ XẢ

 

   

Từ Bi Hỷ Xả  là Tứ Vô Lượng Tâm , điều  cơ bản mà người Phật tử  nên có.  Sao gọi là Tứ Vô Lượng Tâm?  .  đó là bốn tư tưởng trong tâm  , vô lượng là không có hạn lượng, có nghĩa là không bỏ dở nửa chừng,   Thật ra, Từ Bi Hỷ Xả không có lúc nào là đủ cả.  Chúng ta nên mở rộng, tăng cường cho đến khi đạt được cảnh giới hoàn toàn chí thiện mới thôi.

[Thiên tâm - 10.09.2008 00:00] Xem chi tiết


TÂM LÝ PHẬT GIÁO TRONG TÂY DU KÝ

Về tâm lý trong Tây Du có một ý nghĩa rất hay mà chưa ai khai thác được. Ngô Thừa Ân rất giỏi rất tài. Ta biết ngài Huyền Trang 17 năm đi du học, về nước 19 năm dịch kinh. Từ khi Ngài phát tâm lúc 13 tuổi xin xuất gia, Ngài thề rằng: Viễn thiệu Như Lai cận quan nhi pháp. Chí nguyện của Ngài từ đó về sau cho đến khi mãn cuộc dịch kinh, trọn cuộc đời trước sau như một, không lay chuyển. Bao nhiêu khó khăn vất vả, bao nhiêu vinh quang không lay chuyển

[thien tam - 27.08.2008 15:29] Xem chi tiết


Nguyên lý căn bản của Đạo Phật

 

Một  hôm đức Phật cầm trong tay một nắm lá "sinsapa" và nói với các vị đệ tử xuất gia: "Các ngươi nghĩ sao? Lá trong tay ta nhiều hơn hay là lá trong rừng này nhiều hơn?" – "Bạch đức Thế Tôn, những ngọn lá Ngài cầm trong tay thì ít mà lá trong rừng thì quá nhiều" – "Cũng như thế đó, các thầy tỳ-khưu, những cái ta biết thì rất nhiều, nhưng những cái ta đem ra dạy các thầy thì rất ít. Tại sao ta không đem tất cả ra để dạy các thầy? Bởi vì những cái ấy không có lợi gì cho các thầy cả. Chúng không giúp gì cho sự giải-thoát cho nên ta không đem dạy các thầy. Ta dạy các thầy những gì? Ta dạy về sự khổ, nguyên-nhân cái khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến diệt khổ. Những thứ ấy có ích lợi, vì chúng có thể đưa các thầy đến chỗ giải-thoát" (Samyutta).

[TT - 24.08.2008 09:06] Xem chi tiết


Luật Nhân Quả trong cuộc sống xã hội và khoa học

Luật Nhân quả là một cuộc cách mạng tâm linh.

Khi không hiểu luật nhân quả, con người sống trong sự sợ hãi mê tín mù mờ...


Hiểu được nhân quả giúp ta định hướng dễ dàng và có một hướng đi và một quan niệm sống vững chắc trước mọi hoàn cảnh khó khăn.

 

 

[Thai Minh Trung - 21.08.2008 09:16] Xem chi tiết


11. Đáp án giáo lý
11. 55 Câu hỏi hái hoa đạo lý , Hội trại Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô 2008.
[02.08.2008 00:41] Xem chi tiết


Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  [sau]

   Bạn là vị khách thứ:

965025

   Quảng cáo
Gửi bài: Email: info@thientam.vn, ĐT:0913 239594 - 0904 087882
Thiết kế bởi www.nghilucsong.net