Hà Nội: Hạ trường Tùng Lâm Quán Sứ tổ chức Lễ Tạ Pháp


 
Buổi lễ cung đón HT.Thích Thanh Nhiễu , Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN. Chánh Duy na hạ trường; HT.Thích Thanh Hưng, UV.HĐTS – Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư Chứng minh cùng chư tôn đức Tăng Ni trong hạ trường, đạo hữu Phật tử các đạo tràng, tổ Phật tử chùa Quán Sứ và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.


 
Tại buổi lễ, chư tôn đức chư Tăng Ni hạ trường dâng lời tác bạch, lễ tạ Hòa thượng Đường chủ – Đức Pháp chủ GHPGVN – Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ (vọng bái) và cảm tạ chư tôn đức Ban Giảng sư, tri ân tới Phật tử đã hộ trì cho chư Tăng Ni an cư viên mãn trong ba tháng.


 
Sau phần nghi lễ Bông hồng cài áo


 
HT.Thích Thanh Nhiẽu nhắc nhở  Tăng Ni, Phật tử nghiêm trì giới luật. Tổng kết thời gian an cư năm 2019 – AL. 2063 và tóm tắt ý nghĩa   kinh Trường A Hàm trong ba tháng hành trì tu tập…
Hòa thượng mong rằng từng hành giả sau khi kết thúc an cư sẽ mang hết sức lực và tâm huyết của mình để hoằng truyền Chính pháp, lấy giáo pháp của Đức Phật là kim chỉ nam dẫn đường và hành đạo, thực hiện trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của người đệ tử Phật.

Một số hình ảnh của buổi lễ:
Niệm Phật Cầu gia bị 
Thông qua chương trình buổi lễNghi thức  Bông Hồng cài áoTăng Ni hạ trường dâng lời tác bạch

HT. Thích Thanh Nhiễu  ban Đạo từ
 

 


 
 

Phúc Thịnh

Giờ mở cửa

9 Sáng – 4:30 Chiều
Thứ hai đến thứ sáu

Địa chỉ:

số 2 Ngỗ Tức Mạc - Hà Nội
Tel: 0913 239594

Hỗ trợ kỹ thuật NGHILUCSONG.,JSC © 2019. All Rights Reserved.